Certyfikat LEED

Galeria Północna wyznacza nowe standardy w zakresie ochrony środowiska. Należąca do GTC Galeria Północna otrzymała certyfikat LEED na poziomie Gold.

Czym jest certyfikacja LEED?

Certyfikacja LEED to system wspierający tworzenie zdrowych, wydajnych i ekonomicznych „zielonych” budynków. Głównym celem systemu oceny jest promowanie ochrony środowiska i rozwiązań ekologicznych, takich jak oszczędzanie energii, wody i zasobów naturalnych, wytwarzanie mniejszej ilości odpadów i ochrona zdrowia. Powyższe standardy zastosowano także w Galerii Północnej, która nie tylko umożliwia robienie zakupów, ale również zbliża do siebie ludzi w ich wolnym czasie.

Ogród na dachu – przyjemne z pożytecznym

Główną zaletą tej inwestycji jest zielony ogród na dachu, który służy jako teren rekreacyjny z przestronnym placem zabaw. Jest to jedna z największych atrakcji centrum handlowego. Dach ma również ekologiczne korzyści, ponieważ przyczynia się do zmniejszenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła, ograniczając zużycie energii i pochłaniając dwutlenek węgla.

Proces certyfikacji oraz efektywność energetyczna

W procesie certyfikacji Galeria Północna została wyróżniona za zmniejszenie zużycia wody na poziomie 45%, dwukrotnie wyższym niż wymaga tego standard. To zasługa m.in. systemu zagospodarowania wody deszczowej, służącego do nawadniania, a także zasługa roślin przystosowanych do lokalnego środowiska o zminimalizowanej potrzebie pobierania wody. Co więcej, w Galerii Północnej zastosowano również rozwiązania mające na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej. W obiekcie wykorzystany został sprzęt o wysokim stopniu efektywności energetycznej.

Galeria Północna od początku planowana była jako przestrzeń wielofunkcyjna i przyjazna dla środowiska. Wyznacza ona standard dla innych inwestycji, pokazując jak można dbać o potrzeby mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Jej integracyjny projekt i ścisła współpraca Inwestora, zespołu projektantów, generalnego wykonawcy i konsultantów LEED pozwoliły stworzyć jedno z największych centrów handlowych w Polsce charakteryzujące się możliwie jak najmniejszym wpływem na środowisko.

Rygorystyczne wymagania standardów certyfikatu LEED Gold nałożyły na Galerię Północną konieczność nie tylko ekologicznego zaprojektowania, ale również wykonania niezbędnych analiz dotyczących równowagi energetycznej, m.in. śledzenia dróg dostaw materiałów, analizy składu materiałów wykorzystywanych do prac budowlanych i ich certyfikatów. Rozbudowany model energetyczny potwierdził wysoką sprawność zastosowanych urządzeń. Zastosowaliśmy urządzenia gwarantujące odzysk energii na poziomie 90% oraz wprowadziliśmy rozwiązania radykalnie zmniejszając ilość emitowanego ciepła.

Gospodarka odpadami jako odpowiedź na wyzwania ekologiczne

Ponadto jednym z wymagań projektu było ograniczenie ilości odpadów wytworzonych podczas budowy budynku. Generalny wykonawca był zobowiązany do uniknięcia składowania na wysypisku ponad 75% odpadów. Dzięki uwzględnieniu wymagań LEED w projekcie na wczesnym etapie i przekazaniu jasnych wytycznych zespołowi, inwestycji udało się zdobyć certyfikat Gold w systemie oceny LEED.