Regulamin szatni

§1

1.       Szatnia to wydzielone pomieszczenie zaopatrzone w ponumerowane wieszaki.

2.       Szatnia prowadzona jest przez firmę Diamentowe Szatnie s.c.

3.       Każdy z wieszaków posiada unikatowy numer i odpowiadający mu żeton (w postaci karty plastikowej) z tym samym numerem.

4.       Szatnia jest czynna we wszystkie dni handlowe w godzinach pracy centrum handlowego tj. od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-22:00, w niedziele handlowe w godz. 10:00-21:00, w niedziele niehandlowe i dni wolne od handlu szatnia jest nieczynna.

5.       Rzeczy pozostawione w szatni, a nieodebrane przez właściciela w godzinach pracy szatni, można odebrać w następnym dniu roboczym po okazaniu żetonu.

6.       Okres przechowywania rzeczy nieodebranych wynosi 7 dni.

7.       Przed pozostawieniem okryć w szatni prosimy o wyjęcie rzeczy wartościowych (portfeli, telefonów komórkowych, dokumentów, kluczy, itp.).

8.      Obsługa szatni jest zobowiązana do starannego i delikatnego obchodzenia się z odzieżą i rzeczami pozostawionymi na przechowanie.

9.       Na terenie szatni mogą przebywać wyłącznie osoby do tego upoważnione.

10.    Za rzeczy wartościowe pozostawione przez klientów w szatni (np. pozostawione w kieszeniach ubrań karty kredytowe, pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe, itp.) nie ponosimy odpowiedzialności.

11.    Za wszelkie uszkodzenia rzeczy pozostawionych w szatni przez klientów nie ponosimy odpowiedzialności.

§2

1.       Pozostawiając rzeczy w szatni należy uiścić opłatę w wysokości 4,00 zł od każdej rzeczy. Nie ma możliwości pozostawienia kilku rzeczy na 1 żetonie. Opłata uiszczana jest zawsze z góry.

2.       Przyjmując rzeczy do szatni, pracownik szatni po otrzymaniu należnej kwoty wydaje klientowi żeton (w postaci karty plastikowej).

3.       Wydawanie pozostawionych w szatni rzeczy odbywa się po okazaniu przez klienta żetonu.

§3

1.       Klient, który utracił żeton zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę szatni w celu uniknięcia pobrania rzeczy przez nieuprawnioną osobę.

2.       Klient, który zgubił lub w inny sposób utracił żeton jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł.

3.       W przypadku zgubienia przez klienta żetonu, po dokonaniu przez klienta opłaty za zgubienie żetonu, pracownik wydaje rzecz po podpisaniu stosownego oświadczenia przez klienta. W przypadku braku zgody klienta na podpisanie oświadczenia rzeczy wydawane są najwcześniej następnego dnia roboczego.

4.       W przypadku odmowy pokrycia kosztów z tytułu utraty żetonu lub w przypadku odmowy podpisania oświadczenia, pracownik szatni ma prawo zatrzymać odzież lub rzecz
do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia swych roszczeń.

§4

1.       Wszelkie inne kwestie określają obowiązujące przepisy prawa.

2.      Wszystkie wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania szatni należy kierować na adres mailowy: biuro@diamentoweszatnie.pl